In deze video wordt de werking van een water/water warmtepomp met gesloten bron uitgelegd. Zie voor meer informatie over de werking van een water/water warmtepomp deze pagina.

1